Tư vấn, Set up, Quản lý và Điều hành Khách sạn là một trong những ngành mới phát triển tại Việt Nam, theo sau sự gia tăng của khách sạn trên toàn quốc, Go Việt ra đời nhằm đón đầu xu hướng bùng nổ phát triển mạnh mẽ đó. Khách sạn được xây dựng càng nhiều, việc cạnh tranh càng lớn, chính vì vậy khách sạn nào được đào tạo và quản lý bài bản, chuyên nghiệp sẽ tồn tại và phát triển nên nhu cầu các khách sạn hướng tới các công ty tư vấn, set up và quản lý khách sạn là một nhu cầu tất yếu của sự phát triển đó.

Với sự tâm huyết, ham học hỏi và mong muốn đóng góp một phần cho đất nước, nhằm khẳng định vị thế của người Việt, Go Việt tự đưa ra mục tiêu và sứ mệnh cho mình là định hướng phát triển một thương hiệu Việt về Tư vấn, Set up và Quản lý Khách sạn trên toàn quốc.

Giá trị cốt lõi

Để phát triển và mong muốn thương hiệu Go Việt được nhiều người biết đến, nhằm khẳng định giá trị của thương hiệu, Go Việt định hướng và cam kết mang lại những giá trị cho khách hàng như sau:

1- Phát triển bền vững
Go Việt định hướng phát triển cho các doanh nghiệp một cách bền vững, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi những giá trị hay sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

2- Thân thiện môi trường
Go Việt luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội và luôn định hướng cho các sản phẩm trực thuộc sự quản lý của mình theo mô hình thân thiện với môi trường.

3- Phù hợp văn hóa
Go Việt định hướng cho các sản phẩm tùy theo khu vực, điều kiện văn hóa, tạo ra những nét riêng, tôn vinh những giá trị của địa phương nhằm giới thiệu và quảng bá cho khách du lịch biết đến những nét văn hóa hay giá trị đó.

4- Doanh thu ổn định
Go Việt định hướng theo sự phát triển bền vững sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định với phương châm “luôn tạo ra giá trị thực” bằng sự cam kết của mình, Go Việt luôn đặt lợi ích của Chủ đầu tư song song cùng lợi ích của mình.

5-Giá trị thương hiệu
Go Việt đang khẳng định thương hiệu của mình  đối với các đối tác, khách hàng và cam kết mỗi dòng sản phẩm tương ứng với chất lượng đó.

6- Phát triển nhân lực
Go Việt xác định rất rõ chất lượng dịch vụ ngành dịch vụ được cấu thành từ nguồn nhân lực, nên chú trọng việc tuyển dụng, đào tạo và nâng cao chất lượng nhân lực và phát triển nguồn nhân lực cho Công ty và các Khách sạn trực thuộc sự quản lý, giám sát của Go Việt .